CTN Ticari Programları

e-Posta Yazdır PDF

Sample Image Firmamız tarafından yazılan program; müşteri talepleri doğrultusunda geliştirilmiş ve çağımızın en çok tercih edilen veritabanı olan Microsoft SQL Server Veritabanı yapısına uygun olarak .net teknolojisi ile tasarlanarak teknolojik altyapı ve genel özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. CTN TİCARİ PROGRAMLARI Stok, Cari, Fatura, Sipariş, Teklif, Çek, Senet, Resmi Muhasebe, Üretim ana modüllerinden oluşmaktadır.

 

 

 

Modüller

 • Stok ve Cari Takibi
 • Çek ve Senet Takibi
 • Fatura ve İrsaliye İşlemleri
 • Sipariş ve Teklif İşlemleri 
 • Müşteri ve Satıcı Takibi     
 • Kasa ve Banka Takibi
 • Ödeme Planı Takibi
 • Resmi Muhasebe
 • Üretim        
 • Hızlı Rapor Hazırlama Modülü
 • Kullanıcı Yetkilendirme    
 • Dövizli Çalışma       
 • Barkod’lu Çalışma
 • Matbu Senet Basımı     
 • Karma Koli
 • Toplu Sms Gönderme
 • Form Dizayn

V.3 Yenilikler

 • Programın çok daha hızlı çalışması için güncellemeler yapıldı.
 • Barkod Penceresi eklendi.
 • Her Evrağın (Fatura,İrsaliye,sipariş,Teklif,Stok Fişleri) Uygulanacak Fiyatlarının Seçilebilmesi Sağlandı.
 • Perakende Satış Faturası eklendi.
 • Satış Faturasına ve Perakende Satış Faturasına Öndeğer HesapKodu ve Öndeğer Kasa Kodunun Getirilmesi Sağlandı.
 • Otomatik Backup eklendi.
 • Sipariş ve Teklif işlemlerinde f10 icmal Kayıt Listesi-f11 Detaylı Kayıt Listesi eklendi.
 • Sipariş işlemlerinde f10 icmal Kayıt Listesinde işi biten siparişlerin listelenmemesi sağlandı.
 • Cari Hesap Kartından Alınan Cari Ekstre Raporu ve Cari Stoklu Ekstre Raporuna da Tarih aralığı eklendi.
 • Cari Stoklu Ekstre Raporunda mal kalemlerinin altına fatura dip  bilgileri eklendi.
 • Fatura Listesi Raporuna Çoklu Evrak Seçimi Filtresi eklendi.
 • Stok Giriş Çıkış kalemlerinde malkodu bulunamadığında hızlı stok kartı açılış özelliği eklendi.
 • Cari ekstre raporundaki tek tuşla email özelliği Fatura,İrsaliye,Sipariş,Teklif evraklarınada eklendi.
 • Kredi Kartları Pos Takip Modülü Eklendi
 • Banka,Kasa ve Diğer kartlar ch kartlarından ayrıldı
 • Tediye Makbuzu, Kasa Tediye Makbuzu, Gönderilen Havale,Virman ekranlarında Tutarda F9 yapıp ödeme planının kapatılması sağlandı.
 • Mesajlar penceresindeki Tahsilat ve ödemeler listesinde renklendirme,filtreleme ve yazdırma sağlandı.
 • Çok Amaçlı Özet Tablolara Aylara göre Tahsilat ve Ödemeler listesi eklendi.
 • Çok Amaçlı Özet Tablolara Senet Risk analizi eklendi.
 • Çok Amaçlı Özet Tablolara satış analizi ve alım analizi eklendi.
 • F10 Kayıt Listelerine kaydeden sütunu eklendi.
 • Cari Hesap Kartı Hızlı Güncelleme eklendi.,
 • Kullanıcıya default depo ayarı yapılarak deponun otomatik gelmesi sağlandı.
 • Kullanıcıya default seri ayarı yapılarak deponun otomatik gelmesi sağlandı.
 • Taahhüt proje takibinde birden fazla iade seçilmesi sağlandı.
 • Taahhüt proje takibine genel giderlerin oran bazında maliyete yansıtılması sağlandı.
 • Ekran renklerinin şirket bazında tanımlanması sağlandı.
 • Stok Kartları Listesinde aynı anda birden fazla stok kartı çağırılması sağlandı.
 • Stok Envanter Raporu filtresi Stok Mevcudu Olanlar, Stok Mevcudu olmayanlar, Eksiye Düşenler seçenekleri olarak düzenlendi.
 • Mesajlar görünüm menüsüne alınarak görev ve hatırlatma alanları genişletildi. Mesaj, Görev ve Hatırlatmanın ana sayfada hatırlatılması sağlandı.

V.2 Yenilikler

 • Yazılımda .Net teknolojisi kullanılarak MS Vista ile uyumluluk sağlandı.
 • Cari Hesap kartlarına Eylem ve görevler bölümü eklendi.(Müşteri İlişkileri yönetimi)
 • Rapor alırken yazıcı seçimi sağlandı.
 • Evrak Çıktılarının (Fatura, İrsaliye, Senet ... vb) Dizaynların kullanıcılar tarafından değiştirilebilmesi sağlandı.
 • Birden fazla rapor görüntülenip karşılaştırma yapılabilmesi sağlandı.
 • Ajanda yenilenerek takvime göre randevu ve hatırlatma kaydedilmesi ve takip edilmesi sağlandı.
 • Ödemelerin ajanda üzerinden takibi sağlandı.
 • Güvenlik amacıyla Silinen kayıtların log dosyasında tutulması sağlandı.
 • Kayıt, değişiklik, okuma ve silme bazında güvenlik tanımlanabilmesi sağlandı.
 • Döviz Kurlarının TCMB’dan Döviz cinsinin stok kartlarından otomatik gelmesi sağlandı.
 • Hem tab hem enter kullanımı aktif hale getirildi.
 • Arama listelerinde kolay navigasyon sağlandı.
 • Stok Kartları listesinde eksi stokların kırmızı görüntülenmesi, Sipariş miktarlarının listelenmesi ve depolara göre incelenmesi sağlandı.
 • Cari Hesap Kartları listesinde bakiye gösterim şekli -/+ yerine BA şeklinde görülmesi sağlandı.
 • Cari Hesap Kartı kaydederken zorunlu alanların tanımlanarak kontrolü sağlandı.
 • Stok Kartı kaydederken zorunlu alanların tanımlanması sağlandı.
 • Alımdan ve Satıştan İade İrsaliyesi eklendi.
 • İade Faturalarına Faturaların çağırılması sağlandı.
 • İade Faturalarına Yeni eklenen iade irsaliyelerinin çağırılması sağlandı.
 • Diğer şirketten iade faturaları çağırılabilmesi sağlandı.
 • Diğer şirketten irsaliye çağırılabilmesi sağlandı.
 • Stok giriş çıkış fişinde dip şablon alanları eklendi.
 • Birden fazla çek senet seçiminin aynı anda yapılabilmesi sağlandı.
 • Stok kartlarına başlığı değiştirilebilen ekstra fiyatlar eklendi.
 • Kullanıcıların raporlarını hazırlayabilmesi için hızlı raporlama ve grafik modülü eklendi.
 • Vadesi gelen tahsilat ve ödemelerin hatırlatılması sağlandı.
 • Ekran Temasının değiştirilebilmesi sağlandı.
 • Formların Explorer 7 tarzında tab şeklinde açılması sağlandı.
 • Sol Menü'nün otomatik gizlenerek daha geniş bir alanda çalışma yapılabilmesi sağlandı.
 • Şirket içi mesaj modülü eklendi.
 • BA-BS formu eklendi.
 • Toplu Sms modülü eklendi.
 • Taahhüt Modülleri yenilendi.
 • Taahhüt teklif maliyetinin hesaplanması sağlandı.
 • Taahhüt Proje maliyetinin hesaplanması sağlandı.
 • Taahhüt Modüllerine usta takibi eklendi.
 • Taahhüt proje durum değişikliği ile ilgili müşteriye otomatik sms gönderimi sağlandı.
 • Sipariş işlemlerine Vade Tarihi eklendi
 • Cari Hesap Kartları Verilen Çek ve Verilen Senetler sayfasına cirolanan çek ve senetlerin gelmesi sağlandı
 • Cari Hesap Kartları Çek senet sayfaları işi biten çeklerin sarı renkte riski devam eden ciro çek senetlerin yeşil renkte görünmesi sağlandı
 • Cari Hesap Kartlarına yazılan açıklamanın; Satış faturası keserken mesaj şeklinde getirilmesi sağlandı
 • Stok Kartları hızlı güncelle ekranı eklendi
 • Toplu fiyat güncelleme modülü eklenerek işlemlerden fiyat güncellenmesi ve zam yapılması sağlandı 
 • Cari Hesap Kartlarına Risk sayfası eklenerek çek senet risk analizi yapılması sağlandı.
 • Online Muhasebe Entegrasyonu eklendi.
 • Çok Amaçlı Stok ve Cari Analiz raporları eklendi.
 • Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Teklif birim fiyat sütununa hesap makinesi eklendi.